۱۱۰٪100% Complete

جمع شده [ریال]

۳۲٬۹۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پناهگاه محمد شهر

تشکیل گروه ناجیان حیوانات به اوایل سال 1394 برمیگردد.

آنچه در سالیان اخیر به جفا بر محیط زیست و موجودات اهلی و وحشی کشور روا داشته شده

جمعی از دوستان و بستگان با سوابق خانوادگی حیواندوستی و کمک به حیوانات را بر آن داشت تا گردهم آییم و با در اختیار قرار دادن امکانات خود و پایه گذاری نهادی فعال بتوانیم در جهت حفظ محیط زیست و حمایت از موجودات آن گام برداریم.

 هيأت مؤسس

متشکل از مهندسان، پزشکان و حقوقدانان ( که همگی بخشی از عمر خود را در ممالک متمدن دنیا سپری نموده اند و با عملکرد صحیح حفظ محیط زیست در آن ممالک آشنایی کامل دارند)

شفافیت مالی را مبنای کار خود قرار دادند و هر عضوی در هر زمان میتواند مشاهده جزئیات مالی را درخواست نماید.

....

دیری نگذشت که پناهگاه کوچکی که بطور موقت برای موردهای بیمار و اورژانسی در اختیار گروه قرار گرفته بود توسط برخی حامیان بدون مسئولیت و بی مبالات با بیش از 50 قلاده سگ ، از کوچک و بزرگ پر شد

و ایشان همانطور که امروز هم از این نوع بظاهر حامیان انتظارمیرود

از پذیرفتن مسئولیت شانه خالی کرده و ناپدیدشدند.

آنچه بر ما گذشت باعث تجدید نظر هیات موسس در نحوه عملکرد و برخورد با حامیان گردید،

لذا سگهایی که مسئولیتشان کاملا بدون برنامه بر عهده ما نهاده شده بود

پس از انجام توافقاتی با مسئول پناهگاه ملارد در قبال پرداخت ماهیانه 3 میلیون تومان (برای نگهداری 62 قلاده سگ) و همچنین بازسازی کامل ساختمانهای پناهگاه به منظور بهره بری بعنوان کلینیک ، به سرعت به آن مکان منتقل گردیدند.

پس از گذشت 3.5 ماه و با میسر نبودن ادامه همکاری باایشان گروه اقدام به تغییر نام به

((انجمن آسایش حیوانات)) و ثبت رسمی NGO وجا به جایی به مکان جدیدی نمودند

 اهداف انجمن آسایش حیوانات (پناهگاه ناجیان) محمد شهر در اولویت عملکرد به شرح زیر است:

موفق


دوستان همراه ، به محض اینکه فاکتورها و گزارش هزینه کرد کمکهای اهدایی شما عزیزان بدستمان برسد ، سایت بروز رسانی میشود...


عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏

  • fariba rafiei